Over de Stichting

De Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland is op 16 december 2008 opgericht. De stichting is een overkoepelde organisatie voor de (voormalig gemeentelijke) dorpshuizen op het eiland.

De stichting heeft tot doel het beheer en de exploitatie van dorpshuizen en multifunctionele centra in de gemeente Schouwen-Duiveland in de ruimste zin van het woord. Deze accommodaties moeten voorzien in de behoefte aan geschikte ruimten voor de activiteiten van groepen, verenigingen en stichtingen die werkzaam zijn op maatschappelijk, levenbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied, inclusief activiteiten in de persoonlijke sfeer en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door ruimten beschikbaar te stellen, al dan niet in commerciële zin in de door haar geëxploiteerde accommodaties aan de hierboven genoemde groepen, verenigingen en stichtingen.

In elke accommodatie functioneert een beheerder die de dagelijkse gang van zaken in de dorpshuizen regelt en de verhuur van ruimten regelt. De gegevens van deze beheerders en de wijze waarop u hen kunt bereiken, vindt u elders op deze website.